Naamkeuze

Ben je getrouwd? En is je kind uit dit huwelijk geboren?
Dan krijgt je kind automatisch de achternaam van de vader.

Ben je getrouwd? En wil je dat je kind de achternaam van de moeder krijgt?
Het is dan mogelijk om vóór de geboorte van je eerste kind te kiezen voor de achternaam van de moeder. De eventuele volgende kinderen uit hetzelfde huwelijk krijgen dan ook deze achternaam. Je legt samen met je partner deze keuze vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ben je een ongehuwde moeder?
Dan krijgt je kind automatisch jouw achternaam.

Ben je een ongehuwde moeder en wordt jouw kind erkend?
Dan houdt je kind jouw achternaam (naam van de moeder) tenzij er wordt gekozen voor de naam van de erkenner. Jij en de erkenner geven dit samen aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
Dit houdt in dat je samen naar het gemeentehuis moet gaan.

Ben je als moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan met een man of een vrouw of ben je gehuwd met een vrouw?
Dan kan in sommige gevallen gekozen worden voor de naam van de partner en in sommige gevallen voor de naam van een derde persoon. Naamkeuze kan uiterlijk bij de aangifte van de geboorte van het eerste kind worden gedaan.

Omdat allebei de ouders moet verschijnen, is het handig om de naamkeuze te maken vóór de geboorte van jullie baby.