Prenataal onderzoek

Als je zwanger bent, kun je in de zwangerschap kiezen voor verschillende onderzoeken. Dit zijn onderzoeken naar aangeboren afwijkingen en/of bepaalde syndromen. Wij noemen dit prenatale screening. Jullie besluiten in de zwangerschap zelf of jullie hier wel of niet voor willen kiezen.

NIPT:

Voor iedere zwangere is het mogelijk om voor NIPT te kiezen. Bij NIPT wordt een buisje bloed afgenomen van de moeder hieruit wordt het DNA van de placenta bekeken. De NIPT kijkt net als de combinatietest naar syndroom van Down, syndroom van Patau en het syndroom van Edwards. Het verschil met de combinatietest is dat de NIPT geen kansberekende test is, maar een veel betrouwbaardere uitslag geeft t.a.v. het krijgen van een kindje met een van bovenstaande 3 syndromen. Komt er bij de NIPT een positieve uitslag uit, wat betekent dat er wordt gedacht aan bijv. het syndroom van Down, dan komen jullie in aanmerking voor verder onderzoek in de vorm van een vlokken test of vruchwaterpunctie.

Net als de combinatietest moeten jullie de NIPT zelf betalen (175euro). Komen jullie hierna in aanmerking voor verder onderzoek dan wordt dit verder vergoed door de zorgverzekeraar. Kiezen jullie voor de NIPT dan doen jullie indirect met aan een groot landelijk wetenschappelijk onderzoek. Hier zullen wij jullie op de praktijk over informeren.

Wil je graag meer lezen over de inhoud van de combinatietest of de NIPT ga dan naar: www.prenatalescreening.nl, lees de folder, of stel je vragen aan ons.

Combinatietest

De combinatietest is een tweedelige test die je individuele risico berekent op het krijgen van een baby met het syndroom van Down, syndroom van Patau en het syndroom van Edwards.

Deze test vindt vroeg in de zwangerschap plaats;

  • Een bloedonderzoek tussen 9 en 11 weken
  • Een nekplooimeting (bij de baby d.m.v. echo) tussen 11 en 13 weken.

Als er sprake is van een verhoogd risico (1 op 200 of hoger), dan komen jullie in aanmerking voor verder onderzoek.

Jullie moeten de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook als je 36 jaar of ouder bent. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Controleer je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met ons.

Vervolgonderzoek: vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Als er sprake is van een verhoogd risico bij de combinatietest of je vooraf een medische indicatie hebt, dan kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico. Actuele informatie over kosten van testen en de hoogte van je eigen risico kun je opvragen bij je eigen zorgverzekeraar.

Onderstaande tabel vat een en ander samen.

Wat Wanneer Wie komt er in aanmerking Miskraam risico Wie betaalt?
Counselingsgesprek Bij intakegesprek Alle zwangeren n.v.t. Zorgverzekeraar (gaat niet van eigen risico)
Combinatietest Tussen 9 en 13 weken Alle zwangeren Nee Zwangere zelf; aanvullend betaald de verzekeraar soms een deel.(niet van eigen risico)
Zwangeren medische indicatie Nee Zorgverzekeraar (kan gevolgen hebben voor eigen risico)
NIPT Niet eerder dan 11 weken zwangerschap Alle zwangeren Nee 175 euro zelf, overage kosten door zorgverzekraar
Vlokkentest

 

Tussen 11 en 14 weken zwangerschap Na verhoogde kans bij combinatietest en/of NIPT Ja Zorgverzekeraar (kan gevolgen hebben voor eigen risico)
Vruchtwaterpunctie Vanaf 15 weken Na verhoogde kans bij combinatietest en/of NIPT Ja Zorgverzekeraar (kan gevolgen hebben voor eigen risico)

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek: “20 weken echo”

Over de 20 weken echo hebben jullie wellicht al eerder gehoord. De term vertelt al dat dit een echo is die rond 20 weken zwangerschap plaats vindt. Het doel van deze echo is het opsporen van aangeboren afwijkingen. In Nederland heeft ongeveer 3-4% van de kinderen een aangeboren afwijking.

De echoscopist kijkt met name naar de aanleg van verschillende botstructuren en organen.  Een echo geeft helaas nooit 100% zekerheid. Daarnaast zijn er nog een aantal dingen niet gezien kunnen worden op een echo hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stofwisselingsziektes en spierziektes.

De 20 weken echo wordt vaak gezien als standaard, maar ook voor dit onderzoek geldt dat jullie zelf kunnen kiezen of jullie deze echo wel of niet laten maken.

De 20 weken echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en heeft geen gevolgen voor het eigen risico. Het kan zijn dat er op medisch indicatie besloten wordt dat de 20 weken echo plaats vindt bij een gespecialiseerd gynaecoloog, ook deze kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar maar kunnen wel invloed hebben op het eigen risico.

Wil je meer lezen over de inhoud van de 20 weken echo ga dan naar: www.prenatalescreening.nl, lees de folder, of stel je vragen aan ons.