Prenataal onderzoek

Als je zwanger bent, kun je in de zwangerschap kiezen voor verschillende onderzoeken. Dit zijn onderzoeken naar aangeboren afwijkingen en/of bepaalde syndromen. Wij noemen dit prenatale screening. Jullie besluiten in de zwangerschap zelf of jullie hier wel of niet voor willen kiezen.

NIPT:

Voor iedere zwangere is het mogelijk om voor NIPT te kiezen. Bij NIPT wordt een buisje bloed afgenomen van de moeder hieruit wordt het DNA van de placenta bekeken. De NIPT kijkt   naar syndroom van Down, syndroom van Patau en het syndroom van Edwards. De NIPT is geen kansberekende test, maar geeft een heel betrouwbare uitslag  t.a.v. het krijgen van een kindje met een van bovenstaande 3 syndromen. Komt er bij de NIPT een positieve uitslag uit, wat betekent dat er wordt gedacht aan bijv. het syndroom van Down, dan komen jullie in aanmerking voor verder onderzoek in de vorm van een vlokken test of vruchwaterpunctie. Wanneer je kiest voor NIPT met nevenbevindingen, dan wordt er naast de 3 chromosomen waar bij  de NIPT naar gekeken wordt gekeken naar het hele chromosoom pakket. Indien hier een afwijkende uitslag wordt gezien noemen we dit een nevenbevinding. Deze afwijking kan van moeder, kind of placenta zijn en betekend veelal niets.  Deze informatie kun je nalezen in onderstaande link:

http://www.meerovernipt.nl

De NIPT  moet je wel zelf betalen (175euro). Komen jullie hierna in aanmerking voor verder onderzoek dan wordt dit verder vergoed door de zorgverzekeraar. Kiezen jullie voor de NIPT dan doen jullie indirect met aan een groot landelijk wetenschappelijk onderzoek. Hier zullen wij jullie op de praktijk over informeren.

Wil je graag meer lezen over de inhoud van de combinatietest of de NIPT ga dan naar: www.prenatalescreening.nl, lees de folder, of stel je vragen aan ons.

Vervolgonderzoek: vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Als er sprake is van een verhoogd risico of als je vooraf een medische indicatie hebt, dan kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico. Actuele informatie over kosten van testen en de hoogte van je eigen risico kun je opvragen bij je eigen zorgverzekeraar.

Onderstaande tabel vat een en ander samen.

Wat Wanneer Wie komt er in aanmerking Miskraam risico Wie betaalt?
Counselingsgesprek Bij intakegesprek Alle zwangeren n.v.t. Zorgverzekeraar (gaat niet van eigen risico)
NIPT Niet eerder dan 11 weken zwangerschap Alle zwangeren Nee 175 euro zelf, overige kosten door zorgverzekeraar
Vlokkentest

 

Tussen 11 en 14 weken zwangerschap Na verhoogde kans bij  NIPT Ja Zorgverzekeraar (kan gevolgen hebben voor eigen risico)
Vruchtwaterpunctie Vanaf 15 weken Na verhoogde kans bij  NIPT Ja Zorgverzekeraar (kan gevolgen hebben voor eigen risico)

 

 

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek: “20 weken echo”

Over de 20 weken echo hebben jullie wellicht al eerder gehoord. De term vertelt al dat dit een echo is die rond 20 weken zwangerschap plaats vindt. Het doel van deze echo is het opsporen van aangeboren afwijkingen. In Nederland heeft ongeveer 3-4% van de kinderen een aangeboren afwijking.

De echoscopist kijkt met name naar de aanleg van verschillende botstructuren en organen.  Een echo geeft helaas nooit 100% zekerheid. Daarnaast zijn er nog een aantal dingen niet gezien kunnen worden op een echo hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stofwisselingsziektes en spierziektes.

De 20 weken echo wordt vaak gezien als standaard, maar ook voor dit onderzoek geldt dat jullie zelf kunnen kiezen of jullie deze echo wel of niet laten maken.

De 20 weken echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en heeft geen gevolgen voor het eigen risico. Het kan zijn dat er op medisch indicatie besloten wordt dat de 20 weken echo plaats vindt bij een gespecialiseerd gynaecoloog, ook deze kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar maar kunnen wel invloed hebben op het eigen risico.

Wil je meer lezen over de inhoud van de 20 weken echo ga dan naar: http://www.prenatalescreening.nl lees de folder, of stel je vragen aan ons.