Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt, heeft het de voorkeur al voordat je zwanger wilt worden uit te zoeken of de betreffende medicijnen gebruikt mogen worden in de zwangerschap. Dit kun je vragen aan je eigen apotheker of huisarts. Het kan zijn dat de huisarts je uitleg geeft dat het de voorkeur heeft om de medicijnen al te wijzigen of te stoppen voordat je zwanger bent. Ben je al zwanger en ben je niet zeker of je door mag gaan met het medicijn, neem dan contact op met je apotheek of huisarts.

Voor meer informatie: www.apotheek.nl