CMV en Parvo-virus

Zowel CMV (Cyto Megalie Virus) als het Parvo-virus zijn 2 infectieziektes die veelal voorkomen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor beide kinderziektes geldt dat het belangrijk is een besmetting in de zwangerschap te voorkomen.

Wanneer je zelf kleine kinderen hebt, werkt op een kinderdagverblijf of met gehandicapten dan is het van belang de volgende hygiëne maatregelen te hanteren.

  • Was na het verschonen van een luier je handen (of draag handschoenen als het werk gerelateerd is)
  • Eet niet van hetzelfde bord en drink niet uit dezelfde beker
  • Geen spenen van je eigen kinderen in je mond stoppen

Ben je toch onverwachts in aanraking gekomen met een van bovenstaande kinderziektes neem dan contact met ons op.