Alcohol

Alcohol is schadelijk voor het ongeboren kind.

Er is geen veilige ondergrens voor alcoholgebruik in de zwangerschap. Daarom wordt geadviseerd om helemaal geen alcohol te drinken. Kinderen van moeders die alcohol gebruiken hebben een verhoogde kans op afwijkingen van het centraal zenuwstelsel, het hart, de nieren en het gezicht. Tevens bestaat er een verhoogde kans op groeiachterstand van de baby. Op latere leeftijd kan alcoholgebruik van de moeder hyperactiviteit en een lagere intelligentie bij het kind veroorzaken. Voor meer informatie: www.alcoholenzwangerschap.nl en www.negenmaandenniet.nl