Echo’s

Als praktijk kiezen wij er bewust voor om jullie voor alle echo’s te verwijzen naar verloskundig centrum Fetura. Fetura is sinds 2011 een samenwerkingsverband van de verloskundigenpraktijken Anno, Baren&Zo en de Gynaecologen van het Deventer Ziekenhuis. Dankzij deze samenwerking heeft Fetura zich ontwikkeld tot een professioneel centrum waarin echoscopisten werken die veel ervaring hebben en optimaal geschoold zijn. Ook kan er, door op deze manier samen te werken, betere echo-apparatuur aangeschaft worden. Dit komt allemaal ten goede aan de kwaliteit van jullie echo’s.

Gedurende je zwangerschap wordt er regelmatig een echo gemaakt:

  • Termijnecho, deze echo is bedoeld om te bekijken hoe ver je precies zwanger bent en aan de hand van de meting wordt je uitgerekende datum vastgesteld. Deze echo vindt meestal plaatst tussen 9-12 weken
  • Als jullie meedoen aan de IMITAS studie: ETSEO (Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek, 13 weken echo)http://www.pns.nl
  • Als jullie hiervoor kiezen: SEO (structureel echoscopisch onderzoek, ook wel 20-weken echo genoemd)
  • Liggingsecho rond 35 weken.

Daarnaast kan het nodig zijn, vaker een echo te maken. Bijvoorbeeld als we twijfels hebben over de groei van jullie baby, als er vaginaal bloedverlies is of als de placenta laag ligt. Tijdens de controles bespreken we dit met jullie.

Voor de echo’s met medische reden geven wij een verwijzing mee en zijn de kosten voor de verzekeraar. Willen jullie graag een pretecho laten maken dan kan dit ook bij Fetura. Hier is geen verwijzing voor nodig en de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.