Onderzoeken in de kraamtijd

Tijdens het kraambed vinden er ook nog 2 screenings onderzoeken plaats. Hierbij wordt de door de GGD  of een neonatale screener de gehoorscreening gedaan en de hielprik uitgevoerd. Dit onderzoek voeren zij uit tussen 4 en 8 dagen na de geboorte. Na aangifte krijgen zij via de gemeente automatisch een melding waardoor zij weten dat jullie baby geboren is. Voor dit huisbezoek is het dan ook niet nodig om een afspraak te maken.

Hielprik

De hielprik is een landelijk onderzoek dat bij alle pasgeborenen in Nederland wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar 21 erfelijke stofwisselingsziekten en bloedziekten waarbij het van belang is dit al snel na de geboorte te ontdekken. Ook wordt er gekeken naar 2 ziekten waarvan de baby drager kan zijn Dat betekent dat de baby niet ziek is, maar dit kan gevolgen hebben voor het krijgen van kinderen later.

De hielprik wordt bij jullie thuis uitgevoerd waarbij de medewerker van de GGD of de verloskundige door een prikje in de hiel van de baby bloed afneemt en hiermee 6 rondjes op een papier vult. Hierna gaat het bloed naar het RIVM, waar het wordt onderzocht. Als jullie na 3 weken niets hebben gehoord betekent dit dat de uitslag van de hielprik goed is.

www.rivm.nl/hielprik

Gehoorscreening

De gehoorscreening is een test waarbij gekeken wordt naar de aanleg van het gehoor van de baby. Tijdens een onderzoek bij jullie thuis, zendt de medewerker van de GGD met een klein apparaat een trilling in het oor van jullie baby. Bij een goed aangelegd gehoor wordt dit signaal teruggezonden. Na dit onderzoek weet je of het gehoor in aanleg goed is. Jullie krijgen de uitslag direct te horen

Met enige regelmaat komt het voor dat de gehoortest niet lukt.  Dit kan zijn omdat een van beide oren het signaal niet goed terug stuurt. Dit kan ook aan allebei de kanten soms zo zijn. Heel vaak betreft dit een toevalsbevinding en wordt er met jullie een herhaalmoment voor de gehoortest afgesproken.  In slechts enkele gevallen is de uitslag hierna nog niet voldoende. Dan worden jullie via de wijkverpleegkundige doorverwezen voor verder onderzoek.

www.rivm.nl/gehoorscreening_bij_pasgeborenen

Bellen in de kraamtijd

Doen er zich problemen voor in de kraamtijd? Dan kunnen jullie contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op het dienstnummer dat op je afsprakenkaart vermeld staat. Als de kraamverzorgende aanwezig is, zal zij contact met ons opnemen bij afwijkende controles.

Zijn er ‘s avonds of ‘s nachts zorgen of problemen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bel dan: 06 – 51 17 65 67.

Bel in elk geval als:

  • je zoveel bloed verliest dat het maandverband steeds binnen een halfuur vol is;
  • je niet binnen 6 uur na de bevalling geplast hebt;
  • je koorts krijgt in het kraambed, waarbij de temperatuur stijgt boven 38 graden;
  • de temperatuur van je baby ondanks kruikjes niet tussen de 36,5 en 37,5 graden is.
  • de baby erg geel wordt;
  • de baby erg suf en sloom is en niet wakker te krijgen is voor een voeding;
  • de baby na 24 uur nog niet geplast of gepoept heeft.

 

Als de kraamverzorgende niet meer aanwezig is en je maakt je ergens zorgen over, neem dan altijd contact op met ons. Vaak kunnen we je telefonisch al verder helpen, maar als het nodig is komen we natuurlijk langs.

Contact na de kraamtijd

Als alles goed verloopt sluiten wij het kraambed tussen de 7e en 10e dag af. De zorg voor je baby dragen wij over aan de wijkverpleegkundige. Zij komt in de 2e week na de bevalling bij jullie langs om jullie baby te wegen en een aantal dingen met jullie te bespreken. Hierna krijgen jullie een eerste afspraak bij het consultatiebureau. Vanaf het moment dat de wijkverpleegkundige bij je thuis is geweest, kun je haar bij problemen of vragen omtrent je baby bellen.

Tot 6 weken na de bevalling kun je ons bellen als je vragen hebt over bloedverlies, koorts, hechtingen of borstvoedingsproblemen. Gaat het niet om spoedeisende zaken, dan kun je bij voorkeur op spreekuurdagen bellen naar de praktijk.

Is het wel spoedeisend? Neem dan contact op met de dienstdoende verloskundige via de diensttelefoon: 06 – 51 17 65 67.