Verwijzing naar de gynaecoloog

Als de zwangerschap ongecompliceerd is verlopen, word je tijdens de bevalling door één van ons begeleid. Het kan zijn dat er tijdens de bevalling een complicatie ontstaat waardoor er een reden is om je over te dragen aan de gynaecoloog. Bij een eerste kind is de kans dat je verwezen wordt tijdens de bevalling ongeveer 50%. Beval je voor een tweede of derde keer dan ligt dat percentage veel lager, namelijk rond 15%

De verwijzingen zijn veelal niet acuut, hierbij moeten jullie denken aan: ontsluiting die trager verloopt dan verwacht, wens tot pijnbestrijding, een baby die in het vruchtwater heeft gepoept. Wij zullen er op dat moment voor zorgen dat de overdracht goed verloopt. Hierbij zorgen wij ervoor dat de situatie en jullie voorgeschiedenis bekend is en worden jullie eventuele wensen t.a.v. de bevalling ook overgedragen. Na de overdracht neemt een arts-assistent of een klinisch verloskundige de zorg van ons over. Zij werken onder leiding van de gynaecoloog.